Galeria de fotos

Forn de reflex metàl·lic. Museu de Ceràmica La Rajoleta

Carme Comas

© Arxiu Museus d'Esplugues

Detall de diferents rajoles aplicades en una paret dels soterranis de la fàbrica Pujol i Bausis

X. Aguilera

© AMEL Fons Ajuntament d'Esplugues

Antoni Maria Gallissà, ca. 1900. Finestrals de Can Casanovas

A. Roig

© AMEL Fons. Ajuntament d'Esplugues

Can Casanovas, amb reforma d'Antoni Maria Gallissà cap al 1900. Vista de l'edifici els anys 20 del s. XX

© AMEL Fons. S. Serra. Col. Postal núm. 14

Més imatges

Informació turística

tel.:+34 936 852 400
museucantinture@esplugues.cat
www.esplugues.es