Photo Gallery

János Feketeházy, 1896. The Ferenc-Józef hid (Franz-Joseph Bridge)
Zolnay, 1900. Eosin-glazed stem tulip pitcher

© Tamás Mattyasovzky Zsolnay

Zsolnay, 1900. Wall plate. Earthenware with metalic colours. Eosin glazes

© Tamás Mattyasovzky Zsolnay

Kornél Neuschloss Kusli, 1909-1912. Elephant House

More images

Tourist information

tel.:+36 1 438 80 80
www.hungary.com